Alonso Cristobo
ABOGADOS

български

Обслужваме Ви на български език.

Адвокатска Кантора Алонсо Кристобо, основана през 1994 година със седалище в Мадрид, предлага юристконсултски услуги и процесуална защита, като посвещава усърдие и грижи за интересите на клиентите си.

В професионалните процедури имаме за цел да задоволим нуждите на всеки клиент, следвайки принципите на професионалност, прозрачност и строг контрол в подготовката на всяка професионална поръчка.

Притежаваме акредитиран опит в съдилища по цялата испанска територия, с много висок процент на положителни за интересите на нашите клиенти съдебни решения. При необходимост поставяме на разположение на нашите клиенти мрежата ни от външни сътрудници в различни градове на Испания и България. Всички наши действия са предшествани от преценка на реалните възможности за защита, с цел клиентът да бъде информиран за положението си и да може да вземе изгодните за него решения. При поискване от клиента, изработваме цялостно предвиждане за нашите адвокатски хонорари.